Ατομικά συμβόλαια

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Αίτημα αποζημίωσης Ατλαντικής

Πως στέλνω τα δικαιολογητικά αποζημίωσης για νοσοκομειακά ή εξωνοσοκομειακά έξοδα στην ασφαλιστική;

Άβαταρ
Απόρριψη
1 Απάντηση
0
Best Answer

Θα πρέπει να συμπληρώστε το έγγραφο που θα βρείτε εδώ και να το στείλετε μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και αποδείξεις στην διεύθυνση 

Ατλαντική Ένωση

Τμήμα αποζημιώσεων

Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 ΤΚ.115 26 - Αθήνα

Άβαταρ
Απόρριψη